4
نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS

نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS

نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS

۵ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/26)
۹ تیر ۱۳۹۷ (2018/06/30)
نمایشگاه بین المللی دوسلدورف
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه دوسلدورف
تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS از تاریخ 5 الی 9 تیر 1397 در نمایشگاه بین المللی دوسلدورف انجام شد.

فرم بازدید از نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS

فرم شرکت در نمایشگاه بین المللی فرآیندهای تولید حرارتی دوسلدورف THERMPROCESS و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی