نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران

۲۱ دی ۱۳۹۷ (2019/01/11)
۲۴ دی ۱۳۹۷ (2019/01/14)
نمایشگاه بین المللی تهران
9 الی 17

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران سومین دوره از تاریخ 21 الی 24 دی 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران سومین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران سومین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی