نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/15)
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ (2018/08/18)
نمایشگاه بین المللی تهران
68.000 مترمربع
276 شرکت داخلی و 2 شرکت خارجی

نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل تهران بیست و هفتمین دوره از تاریخ 24 الی 27 مرداد 1397 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی