نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

۱۳ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/04)
۱۶ شهریور ۱۴۰۰ (2021/09/07)
نمایشگاه بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران از تاریخ 13 الی 16 شهریور 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی