نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش

نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش

نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش

۲ بهمن ۱۳۹۶ (2018/01/22)
۵ بهمن ۱۳۹۶ (2018/01/25)
نمایشگاه بین المللی کیش

نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، چهاردهمین نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی کیش با هدف ارتقاع سطح کیفی و کمی صنعت نفت و انرژی از تاریخ 2 الی 5 بهمن 1396 در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار شد.

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی