نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۵ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/06)
نمایشگاه بین المللی سنگاپور

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور از 13 الی 15 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی سنگاپور انجام شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز سنگاپور (ارائه محصول)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی