نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

۳۰ دی ۱۴۰۰ (2022/01/20)
۳ بهمن ۱۴۰۰ (2022/01/23)

نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران از تاریخ 30 دی الی 3 بهمن 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی پایین دستی نفت ایران تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی