4
نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

۱ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/20)
۴ اسفند ۱۴۰۱ (2023/02/23)
نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو (trade show of fashionable lingerie, homewear and beachwear) از 01 الی 04 اسفند 1401 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی پوشاک روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی