نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

۲۷ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/19)
۳۰ مهر ۱۴۰۰ (2021/10/22)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز از تاریخ 27 الی 30 مهر 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی پوشاک و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی