نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/23)
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (2018/04/27)
نمایشگاه بین المللی هانوفر

نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزرای نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر از تاریخ 3 الی 7 اردیبهشت 1397 در نمایشگاه بین المللی هانوفر برگزار شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

تهیه بلیط نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه بین المللی کارخانه دیجیتال هانوفر

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی