نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

۱۸ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/09)
۲۳ مهر ۱۳۹۹ (2020/10/14)
نمایشگاه بین المللی تبریز
10 الی 22
24 هزار مترمربع
875 ناشر

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز هجدهمین دوره از تاریخ 18 الی 23 مهر 1399 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی