نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

۲۹ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/21)
۴ آبان ۱۳۹۷ (2018/10/26)
نمایشگاه بین المللی تبریز
10 الی 22
25 هزار مترمربع
900 ناشر
20 کشور

نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز شانزدهمین دوره از تاریخ 29 مهر الی 4 آبان 1397 در نمایشگاه بین المللی تبریز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز شانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز شانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی