4
نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و ماشین الات صنعتی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و ماشین الات صنعتی ایران تهران

نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و ماشین الات صنعتی ایران تهران

۴ مرداد ۱۴۰۱ (2022/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۱ (2022/07/29)
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار، اتوماسیون صنعتی، ابزار دقیق و ماشین الات صنعتی ایران تهران

برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق و ماشین الات صنعتی تهران از تاریخ 4 الی 7 مرداد 1401 در نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق و ماشین الات صنعتی

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه تخصصی صنعت، ماشین ابزار ، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق و ماشین الات صنعتی

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی