نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

۱۲ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/03)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی مشهد
10:00 الی 21:00
2.000 مترمربع
50 شرکت
سالن مفاخر

نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد دهمین دوره از تاریخ 12 تا 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی مشهد انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد دهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه تخصصی فرش دستباف مشهد دهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی