نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز

نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز

۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/27)
۸ آبان ۱۴۰۰ (2021/10/30)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه خرما و صنایع وابسته شیراز

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته شیراز از تاریخ 5 الی 8 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته شیراز

فرم غرفه سازی واستعلام قیمت غرفه در نمایشگاه بین المللی خرما و صنایع وابسته شیراز

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی