نمایشگاه فرش دستباف شیراز

نمایشگاه فرش دستباف شیراز

نمایشگاه فرش دستباف شیراز

۲۳ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/12)
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ (2019/02/16)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه فرش دستباف شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه فرش دستباف شیراز پانزدهمین دوره از تاریخ 23 الی 27 بهمن 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه فرش دستباف شیراز پانزدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه فرش دستباف شیراز پانزدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی