4
نمایشگاه مد و لباس چین هنگ کنگ

نمایشگاه مد و لباس چین هنگ کنگ

نمایشگاه مد و لباس چین هنگ کنگ

۴ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/26)
۷ مرداد ۱۴۰۰ (2021/07/29)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه مد و لباس چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه مد و لباس هنگ کنگ از تاریخ 04 الی 07 مرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت درنمایشگاه مد و لباس هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه مد و لباس هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی