نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ (2021/05/20)
۲ خرداد ۱۴۰۰ (2021/05/23)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه هنر هنگ کنگ از تاریخ 30 اردیبهشت الی 02 خرداد 1400در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه هنر هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه هنر هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی