4
نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

۱ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/21)
۶ فروردین ۱۴۰۲ (2023/03/26)
محل دائمی برگزاری نمایشگاه های هنگ کنگ

نمایشگاه هنر چین هنگ کنگ

برگزاری نمایشگاه هنر هنگ کنگ از تاریخ 1 الی 6 فروردین 1401 در نمایشگاه بین المللی هنگ کنگ انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه هنر هنگ کنگ

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه هنر هنگ کنگ

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی