نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز

۱۳ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/04)
۱۶ آذر ۱۳۹۷ (2018/12/07)
نمایشگاه بین المللی شیراز
16:00 الی 21:00
9.000 مترمربع
90 شرکت
سالن های سرو، بهار و نرگس

نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز هفدهمین دوره از تاریخ 13 الی 16 آذر 1397 در نمایشگاه بین المللی شیراز انجام شد.

ثبت نام در نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز هفدهمین دوره (ارائه محصول)

غرفه سازی در نمایشگاه کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری شیراز هفدهمین دوره

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی