نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

۱۰ دی ۱۴۰۰ (2021/12/31)
۱۳ دی ۱۴۰۰ (2022/01/03)
نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ از تاریخ 10 الی 13 دی 1400 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار خواهد شد.

ثبت نام در نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه در نمایشگاه نمایشگاه تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ شیراز

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی