نمایشگاه بین المللی صنایع دریایینمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و قایق های موتورینمایشگاه بین المللی کشتیرانی و صنایع دریایی

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی در سال 1403 - 1404

نمایشگاه تجهیزات ماهیگیری، شکار و صنایع دریایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ماهیگیری، شکار و صنایع دریایی روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/07/05   الی   1403/07/08

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی قایق دبی

نمایشگاه بین المللی قایق دبی (Boat Show) امارات متحده عربی

مرکز تجارت جهانی دبی (DWTC)

1403/12/10   الی   1403/12/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل دریایی (Navitech) روسیه مسکو

نمایشگاه بین المللی مسکو

1404/02/02   الی   1404/02/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت دریایی و کشتیرانی شانگهای چین (Marintec china)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1404/09/11   الی   1404/09/14

مشاهده جزئیات