سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اصفهان ایران

1402/10/19

1402/10/22

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی قهوه ، نان، شیرینی و شکلات اصفهان ایران...

1402/10/27

1402/10/30

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی خشکبار، گیاهان دارویی، زعفران و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/02

1402/11/05

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی اهواز ایران

1402/11/14

1402/11/17

غرفه سازی

5

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی ( IFOOD ) شیراز ایران

1402/11/17

1402/11/20

غرفه سازی

6

نمایشگاه بین المللی توانمندی های صادراتی (خرما ، پسته ، فرش) کرمان ایران...

1402/11/24

1402/11/27

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی محصولات ارگانیک و مواد غذایی سالم مشهد ایران...

1402/11/26

1401/11/29

غرفه سازی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت میوه و سبزیجات تهران ایران مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب...

1402/12/03

1402/12/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

9

نمایشگاه بین المللی خشکبار ، قهوه ، نان و شیرینی کرمان ایران...

1402/12/08

1402/12/11

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی شیرینی، شکلات و خشکبار شیراز ایران

1402/12/16

1402/12/22

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/06/29الی1403/07/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران

1403/04/20الی1403/04/23

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب

1402/12/03الی1402/12/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی پکن

1403/01/04الی1403/01/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/06/07الی1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/02الی1402/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

مرکز نمایشگاهی nesco بمبئی هند

1403/07/04الی1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی مسکو

1402/12/29الی1403/01/03

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

نمایشگاه بین المللی تبریز

1402/08/25الی1402/08/28

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

فرانکفورت آلمان مرکز نمایشگاهی فرانکفورت

1402/09/07الی1402/09/09

مشاهده جزئیات

عربستان مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/05/22الی1403/05/25

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت غذا

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/08/16الی1402/08/18

مشاهده جزئیات