سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی لاستیک پلاستیک مواد پتروشیمی و صنایع وابسته (Arabplast) دبی امارات متحده عربی مر...

1402/09/22

1402/09/24

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک و پلاستیک ( شیراز پلاست ) شیراز ایران...

1402/10/20

1402/10/23

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی لوله، اتصالات و شیرآلات بهداشتی (IPEXO) تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1402/11/02

1402/11/05

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی پلاستیک ( PLASTINDIA ) هند دهلی نو مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan...

1402/11/12

1402/11/16

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی لاستیک پلاستیک موادپتروشیمی و صنایع پتروشیمی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو...

1403/01/27

1403/01/30

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک استانبول ترکیه مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/01/29

1403/02/01

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک پلاستیک مواد پتروشیمی و صنایع وابسته(Chinaplas) شانگهای چین مرکز نما...

1403/02/04

1403/02/07

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی صنعت پلاستیک و پتروشیمی ریاض عربستان سعودی مرکز نمایشگاهی ریاض...

1403/02/17

1403/02/20

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمايشگاه بین المللی صنعت لاستيک و پلاستیک (تبریز پلاست) تبریز ایران...

1403/04/01

1403/04/04

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی لاستیک و پلاستیک مشهد

1403/05/19

1403/05/22

غرفه سازی

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

مرکز نمایشگاهی nesco

1403/07/04الی1403/07/06

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی مسکو

1403/01/27الی1403/01/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

ریاض عربستان سعودی مرکز نمایشگاهی ریاض

1403/02/17الی1403/02/20

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

دبی امارات متحده عربی مرکز نمایشگاهی DWTC

1402/09/22الی1402/09/24

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی DLG

1403/02/04الی1403/02/07

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی دهلی نو (Pragati Maidan)

1402/11/12الی1402/11/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

شانگهای چین مرکز نمایشگاهی SNIEC

1403/06/14الی1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی کرمان

1402/09/14الی1402/09/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/04/01الی1403/04/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی مشهد

1403/05/19الی1403/05/22

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی تهران سئول

1402/11/02الی1402/11/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پلاستیک و لاستیک

نمایشگاه بین المللی شیراز

1402/10/20الی1402/10/23

مشاهده جزئیات