تقویم نمایشگاه ترکیه ـ استانبول ـ تویاپ ـ Tuyap

تقویم نمایشگاه ترکیه ـ استانبول ـ تویاپ ـ Tuyap

تقویم نمایشگاه ترکیه ـ استانبول_2021-2020 ـ تویاپ ـ Tuyap

زمان بندی نمایشگاه (تقویم نمایشگاهی 1399_1400) ترکیه ـ استانبول ـ Tuyap

ردیفعنوانتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Tourism & Travel
February 10, 2021February 13, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، تجهیزات و زیرساخت ها ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
International fair of rolling stock, infrastructure and logistics
March 03, 2021March 05, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
3نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت تولید ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
Leading Trade Fairs of the Manufacturing Industry
March 10, 2021March 13, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
4نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر بازی، اسباب بازی و کودک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Toy, Play and Baby
March 18, 2021March 21, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی نوشت افزار ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of İstanbul Stationery & Office Fair
March 24, 2021March 28, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات ریسندگی و بافندگی ترکیه استانبول هایتکس(Tuyap Fair Center)Turkey/Istanbul International Exhibition of(ITM) Textile Spinning and Weaving Machineryjune 14, 2022june 18, 2022فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Hardware Eurasi (ZUCHEX)
September 16, 2021September 19, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ابزارآلات ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Hardware Eurasia
April 01, 2021April 04, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی و فن آوری ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Building, Construction Materials and Technologies
April 01, 2021April 04, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی تجهیزات کمپ و کاروان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Karavanİst
April 02, 2021April 10, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
International Defence Industry Fair
May 25, 2021May 28, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
12نمایشگاه بین المللی لوله و پروفیل وماشین آلات ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of TUBE & STEEL İSTANBUL
June 02, 2021June 05, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of WIRE TECH İSTANBUL
June 02, 2021June 05, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Expomed
June 03, 2021June 05, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
15 نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی محیط زیست، بازیافت، مدیریت پسماند و فناوری های ترکیه استانبول (Tuyap Fair center)
Istanbul International Exhibition of ENTECH
June 3, 2021June 5, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آهن - فولاد ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
International Iron – Steel, Foundry, Non Ferrous Metallurgy Technologies, Machinery and Products Trade Fair
June 10, 2021June 12, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
17نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی متالوژی ترکیه استانبول
(Tuyap Fair Center)
International Trade Fair for Foundry Products
June 10, 2021June 12, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
18نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات ریخته گری ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
International Non-Ferrous Technology, Machinery and Products Special Section
Fair
June 10, 2021June 12, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
19نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت پارچه نخ و الیاف ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Yarn
June 22, 2021June 26, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
20 نمایشگاه بین المللی فنی نساجی و منسوجات غیر بافته شده ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Hightex
June 22, 2021June 26, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
21 نمایشگاه بین المللی مبلمان ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Furniture Fair
June 22, 2021June 27, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
22نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Elevator
July 07, 2021July 10 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
23نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و تولید فلزات ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)International trade fair of machine tools for metal processinAug 31, 2021Sep 04, 2021فرم ثبت نامفرم ثبت نام
24 نمایشگاه بین المللی سرگرمی و بازی های دیجیتال (گیم) ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Gamex
September 09, 2021September 12, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
25نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Sign İstanbul
September 09, 2021September 12, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
26نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه صنایع و مواد غذایی (آگروفود) استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul Food Products and Technologies Exhibition
September 09, 2021September 12, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
27نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، تزئینی و دکوری (خانه و آشپزخانه) ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) Istanbul International Exhibition of Home & Kitchenwares (HOST) September 16, 2021September 19, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
28نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات حرارتی برودتی سرمایشی و گرمایشی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) Istanbul International Exhibition of ISK-SODEXSeptember 29, 2021October 02, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
29 نمایشگاه ماشین آلات صنایع چوب و اینترموب ترکیه استانبول (Tuyap Fair Center)
Transportation - Intermob Istanbul Fair
October 09, 2021October 13, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
30 نمایشگاه بین المللی بسته بندی اوراسیا ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Eurasia Packaging
October 20, 2021October 23, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
31 نمایشگاه بین المللی فناوری مواد غذایی و نوشیدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Food Tech Eurasia
October 20, 2021October 23, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
32نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Window
November 03, 2021November 06, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
33نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی درب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Eurasia Door
November 03, 2021November 06, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
34نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شیشه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Eurasia Glass
November 03, 2021November 06, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
35 نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of The Flower and Plant Show
November 11, 2021November 13, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
36نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Automechanika
November 18, 2021November 21, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
37نمایشگاه بین المللی صنعت ریلی استانبول (Tuyap Fair Center(
Istanbul International Exhibition of Eurasia Rail
November 25, 2021November 27, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
38نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی پلاستیک و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Plast
December 01, 2021December 04, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
39 نمایشگاه بین المللی صنعت لاستیک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Rubber
December 01, 2021December 04, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
40نمایشگاه های ترکیه تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی معدن و ماشین آلات معدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Mining, Machinery Equipments
December 09, 2021December 12, 2021فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاهی استانبول Tuyap - 97- 98

تقویم نمایشگاه ترکیه ـ استانبول2020 ـ تویاپ ـ Tuyap

زمان بندی نمایشگاه‌های ترکیه ـ استانبول ـ تویاپ

ردیفعنوانتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Tourism & Travel
January 30, 2020February 02, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Stationery and office supplies
February 19, 2020February 23, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی نخ و الیاف ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Yarn
February 27, 2020February 29, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Window
March 04, 2020March 07, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه بین المللی شیشه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Glass
March 04, 2020March 07, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی درب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Door
March 04, 2020March 07, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Toy, Play and Baby
March 19, 2020March 22, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Expomed
March 19, 2020March 21, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Home & Kitchenwares
March 26, 2020March 29, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Automechanika
April 02, 2020April 05, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و فن آوری ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Building, Construction Materials and Technologies
April 18, 2020April 22, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی پلاستیک و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Plast
June 03, 2020June 06, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی تجهیزات رستوران، هتل و کافی شاپ ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Hogatex
September 22, 2020November 26, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه بین المللی تاسیسات ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of ISK-SODEX
September 29, 2020October 02, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
15نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Elevator
October 21, 2020October 24, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه بین المللی معدن و ماشین آلات معدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Mining, Machinery Equipments
December 10, 2020December 13, 2020فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاهی استانبول Tuyap - 97- 98

تقویم نمایشگاه ترکیه – استانبول – تویاپ – Tuyap

تقویم نمایشگاهی ترکیه - استانبول - تویاپ

ردیفعنوانتاریخ شروعتاریخ پایانثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه بین المللی پلاستیک و صنایع وابسته ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Plast
December 5, 2018December 8, 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی معدن و ماشین آلات معدنی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Mining, Machinery Equipments
December 13, 2018December 16, 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی گردشگری و توریسم ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Tourism & Travel
January 31, 2019February 3, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر و لوازم اداری ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Stationery and office supplies
February 20, 2019February 24, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
5نمایشگاه بین المللی تکنولوژی چاپ ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Print Technologies
February 20, 2019February 24, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی بازی، اسباب بازی و کودک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Toy, Play and Baby
February 26, 2019March 1, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه بین المللی نخ و الیاف ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Yarn
February 28, 2019March 2, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی شیشه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Glass
March 6, 2019March 9, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Window
March 6, 2019March 9, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی درب ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Door
March 7, 2019March 10, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
11نمایشگاه بین المللی صنعت ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of win
March 14, 2019March 17, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی خانه ایده آل ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Ideal Homex
March 21, 2019March 24, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی آسانسور ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Elevator
March 21, 2019March 24, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه بین المللی بازیافت، فن آوری های زیست محیطی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of RECYCLING, ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES
March 21, 2019March 24, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
15نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Expomed
March 28, 2019March 30, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه بین المللی شبکه گاز و برق ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Gas & Power Network
March 28, 2019March 30, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
17نمایشگاه بین المللی نفت، گازوئیل، روان کننده ها و تجهیزات ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Petroleum, Lpg, Lubricants Equipment And Technologies
March 28, 2019March 30, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
18نمایشگاه بین المللی اتومکانیکا ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Automechanika
April 4, 2019April 7, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
19نمایشگاه بین المللی لوله و فولاد ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Tube & Steel
April 17, 2019April 20, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
20نمایشگاه بین المللی سیم و کابل ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Wire & Cable
April 17, 2019April 20, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
21نمایشگاه بین المللی صنعت دفاعی ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Defence Industry
April 30, 2019May 3, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
22نمایشگاه بین المللی ساختمان، مصالح ساختمانی و فن آوری ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Building, Construction Materials and Technologies
June 18, 2019June 22, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
23نمایشگاه بین المللی پوشاک ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Clothing
July 10, 2019July 13, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
24نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Home & Kitchenwares
September 12, 2019September 15, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
25نمایشگاه بین المللی تاسیسات ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of ISK-SODEX
October 2, 2019October 5, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
26نمایشگاه بین المللی تجهیزات استخر و سونا ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Pool, SPA, Sauna Equipment and Accessories
October 2, 2019October 5, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
27نمایشگاه بین المللی تجهیزات رستوران، هتل و کافی شاپ ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)
Istanbul International Exhibition of Hogatex
November 20, 2019November 23, 2019فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاهی استانبول Tuyap - 97- 98

عضویت در خبرنامه ایمیلی