تقویم نمایشگاه چین ـ شانگهای

تقویم نمایشگاه چین ـ شانگهای

زمانبندی نمایشگاه های بین المللی چین ـ شانگهای

تقویم نمایشگاهی شانگهای چین 2023-2022

ردیفعنوان نمایشگاهشروعپایانثبت نام در نمایشگاه سفارش غرفه سازی
1نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تست، توسعه و اعتبارسنجی خودرو شانگهای چین
Automotive Testingexpo
2022/09/052022/09/07فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
2نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپوزیت شانگهای چین
China Composites Expo

2022/09/272022/09/29فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
3نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی معماری و دکوراسیون داخلی شانگهای چین

Shanghai Hua Mo Exhibition Service Co., Ltd
2022/10/012022/10/03فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
4نمایشگاه های چین تاریخ های و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و پارچه چین شانگهای
FUNCTIONAL TEXTILES SHANGHAI by PERFORMANCE DAYS
2022/10/082022/10/10فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
5نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و سنگ های قیمتی شانگهای چین
Shanghai International Jewelry Fair (Spring Fair)
2022/10/092022/10/10فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
6نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی، محصولات تجهیزات و فناوری شانگهای چین
China International Exhibition & Symposium on Dental Equipment, Technology & Products

2022/10/182022/10/21فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
7نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کود و تجهیزات کشاورزی شانگهای چین
China International Fertilizer & Agricultural Equipment Exhibition

2022/10/242022/10/26فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
8نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر و معماری شانگهای چین
shanghai international city&architecture expo

2022/10/302022/11/01فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
9نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و قایق شانگهای چین
Shanghai International Boat Show
2022/11/042022/11/06فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
10نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ایمنی و محیط کار، آتش نشانی و امداد و نجات شانگهای چین
Fire & Security Shanghai

2022/11/232022/11/25فرم بازدیدسفارش غرفه سازی
11 نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ورزش، ورزش‌های آبی، تجهیزات ورزشی، ماهیگیری، شانگهای چین
Shanghai International Outdoor Sports and Sporting Goods Show
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
12نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی فرهنگ شهرنشینی، صنعت خانه‌ نشینی و سبک زندگی در آپارتمان شانگهای چین
The Lifestyle Show
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
13نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات، سرگرمی و تجهیزات وابسته شانگهای چین
Shanghai International Amusement Equipment Show
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
4نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری گردشگری شانگهای چین
Shanghai International Tourism Investment Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
5نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی سلامت، بهداشت، مراقبت و توانبخشی سالمندان شانگهای چین
Shanghai International Health, Senior Care and Rehabilitation Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
6نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولوزی و ماشین آلات وابسته شانگهای چین
Health Equipment & Products Shanghai
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
7نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین شانگهای چین
China Campus Logistics Exhibition
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
8نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آموزش، پرورش، خدمات و تجهیزات آموزشی (یونیفرم مدارس، لوازم تحریر و ...) شانگهای چین
SSE?Vocational?Education?Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
9نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و تکنولوژی شانگهای چین
China (Shanghai) International Technology Fair
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
10نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی هنر، آثار هنری و عتیقه جات شانگهای چین
China Shanghai Antique & Artwork EXPO
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
11نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا شانگهای چین
International Internet of Things Exhibition Shanghai
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
12نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی شانگهای چین
Shanghai International Hot Pot Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
13نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی خودرو چین شانگهای
Shanghai Pudong Auto Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
14نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی حیوانات خانگی شانگهای چین
The One Pet Show
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
15نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجارت چای شانگهای چین
Shanghai International Tea Trade Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
16نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی طبیعت شانگهای چین
NATURAL EXPO CHINA
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
17نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آسیا شانگهای چین
ASIA EXPO
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
18نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی لباس عروس و لباس مجلسی شانگهای چین
CHINA WEDDING EXPO
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
19نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی فیلم، سینما، تئاتر، عکاسی و تجهیزات وابسته شانگهای چین
Cinemas
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
20نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مسافرت و کمپینگ شانگهای چین
Diving & Resort Travel Expo Shanghai
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
21نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات تمیز کننده شانگهای چین
IClean Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
22نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی قلم مو و برس شانگهای چین
CIBRUSH EXPO
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
23نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی بین المللی شانگهای چین
China International Education Equipment (Shanghai) Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
24نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی نمایشگاه فن‌آوری‌های برش‌زدایی و تکمیل سطح شانگهای چین
DeburringTec Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
25نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی نمایشگاه املاک و مستغلات شانگهای چین
Shanghai International Property Management Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
26 نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ضدعفونی و کنترل عفونت، تجهیزات پزشکی شانگهای چین

Shanghai International Medical Devices Exhibition  
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
27نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی هوش مصنوعی شانگهای چین
World Artificial intelligence Conference
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
28نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم‌های گرمایشی شانگهای چین
Shanghai International Exhibition on Heating Technology
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
29نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کلاه، روسری، دستکش و جوراب شانگهای چین
FAE - Shanghai International Hats, Scarves, Gloves Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
30نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت بسته‌بندی، چاپ و برچسب‌زنی، بسته بندی حمل و نقل بین المللی و بسته بندی تجارت الکترونیک شانگهای چین
Shanghai International Packaging Products & Materials, Packaging Industry, Printing & Labeling Exhibition

تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
31نمایشگاه های شانگهای تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی نخ، و الیاف شانگهای چین
SPINEXPO
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
42نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات نساجی و بافندگی چین شانگهای
CHPE - The China International Hosiery Purchasing Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
43 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز چین شانگهای
CBD - IBCTF (Shanghai) - China International Building & Construction Trade Fair
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
44 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری چین شانگهای
HDE - The Shanghai Hospitality Design & Supplies Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
45 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات چین شانگهای
FBIE CHINA - The Shanghai International Import and Export Food & Beverage Exhibition
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
46 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی چین شانگهای
CIHI - The China (Shanghai) International Nutrition and Health Industry Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
47نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک چین شانگهای
Shibowei Organic Expo - The China (Shanghai) International Organic & Green Food Industry Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
48نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی خانه و آشپزخانه به همراه تجهیزات حمام چین شانگهای
KBC - The Kitchen & Bath China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
49نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آب چین شانگهای
Aquatech China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
50نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آرد و نان چین شانگهای
Bakery China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
51 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا چین شانگهای
AIREXPO SHANGHAI - The Shanghai International Aerospace Technology and Equipment Exhibition
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
52نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی آلومینیوم صنایع و تجهیزات چین شانگهای
ALUMINIUM CHINA
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
53نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کارتن بسته بندی چین شانگهای
SinoFoldingCarton
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
54 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان چین شانگهای
CBME China - The Shanghai Children Baby Maternity Products Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
55نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی علایم دیجیتالی چین شانگهای
Digital Signage - Shanghai
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
56نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته چین شانگهای
Intertextile Shanghai Home Textiles (Spring) - China Int’l Trade Fair for Home Textiles & Accessories
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
57 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی پوشاک لباس و صنعت مد چین شانگهای
CHIC ( March) - China International Fashion Fair, Spring
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
58 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی چرم چین شانگهای
ACLE- All China Leather Exhibition
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
59 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه مبل چین شانگهای
CIFF- China International Furniture Machinery & Furniture Raw Materials Fair (Shanghai)
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
60 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان چین شانگهای
CIFF- The China International Furniture Fair (Shanghai)
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
61 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری چین شانگهای
CIFF - The China International Furniture Fair (Shanghai) - Office Furniture
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
62 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ال ای دی چین شانگهای
LED CHINA (Shanghai) - The 16th LED CHINA
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
63 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کودک چین شانگهای
Cool Kids Fashion Shanghai
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
64 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صدور مجوز چین شانگهای
LEC - Licensing Expo Chine
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
65 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار چین شانگهای
ICSE China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
66 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات چین شانگهای
CIIE - China International Import Expo
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
67نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی الکترونیک چین شانگهای
CEF Shanghai- The China Electronics Fair
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
68 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی دارو و صنعت داروسازی چین شانگهای
CPhI China and P-MEC China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
69 نمایشگاه های چین تاریخ و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی دارو چین شانگهای
InnoPack China
تاریخ به زودی اعلام می شودتاریخ به زودی اعلام می شودفرم بازدیدسفارش غرفه سازی
تقویم نمایشگاهی شانگهای چین 2023-2022

تقویم نمایشگاه چین ـ شانگهای 2020-2021

[table “213” not found /]

تقویم نمایشگاه شانگهای چین 2019

زمان برگزاری نمایشگاه شانگهای چین

ردیفعنوان خبرتاریخ برگزاریثبت نام برای شرکت در نمایشگاهثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه بین المللی سلامت و تناسب اندام شانگهای چین
IWF Shanghai 2019 - 2019 China (Shanghai) International Health, Wellness and Fitness Expo
2019/03/07 - 2019/03/09فرم ثبت نامفرم بازدید
2نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی و صنایع وابسته شانگهای چین
Intertextile Shanghai Home Textiles 2019 (Spring) - China Int’l Trade Fair for Home Textiles & Accessories 2019
2019/03/12 - 2019/03/14فرم ثبت نامفرم بازدید
3نمایشگاه بین المللی مد موی شانگهای چین
CHIC 2019 ( March) - China International Fashion Fair 2019, Spring
2019/03/12 - 2019/03/14فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و الکتریکی شانگهای چین
AWE 2019 - Appliance & Electronics World Expo 2019
2019/03/14 - 2019/03/17فرم ثبت نامفرم بازدید
5CHPE 2019 - The 14th China International Hosiery Purchasing Expo2019/03/20 - 2019/03/22فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی کلاه، روسری، دستکش شانگهای چین
FAE 2019 - Shanghai International Hats, Scarves, Gloves Expo 2019
2019/03/20 - 2019/03/22فرم ثبت نامفرم بازدید
7FAE 2019 - Shanghai International Fashion Accessories Expo 20192019/03/20 - 2019/03/22فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز شانگهای چین
CBD - IBCTF (Shanghai) 2019 - China International Building & Construction Trade Fair
2019/03/26 - 2019/03/28فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه سخت افزار شانگهای چین
CIHF 2019 - The 33rd China International Hardware Fair
2019/04/01 - 2019/04/03فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و هتلداری شانگهای چین
Hotelex Shanghai 2019 - The 28th Shanghai International Hospitality Equipment & Foodservice Expo
2019/04/01 - 2019/04/04فرم ثبت نامفرم بازدید
11SinoCorrugated 20192019/04/08 - 2019/04/11فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه بین المللی بسته بندی شانگهای چین
Packcon 2019 - China Packaging Container Expo 2019
2019/04/08 - 2019/04/11فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی کارتن شانگهای چین
SinoFoldingCarton 2019
2019/04/08 - 2019/04/11فرم ثبت نامفرم بازدید
14نمایشگاه بین المللی طراحی و تدارکات مهمانداری شانگهای چین
HDE 2019 - The 7th Shanghai Hospitality Design & Supplies Expo
2019/04/26 - 2019/04/28فرم ثبت نامفرم بازدید
15نمایشگاه بین المللی نان شانگهای چین
Bakery China 2019
2019/05/06 - 2019/05/09فرم ثبت نامفرم بازدید
16نمایشگاه بین المللی دوچرخه شانگهای
CHINA CYCLE 2019 - The 29th China International Bicycle Fair
2019/05/06 - 2019/05/09فرم ثبت نامفرم بازدید
17نمایشگاه مواد غذایی شانگهای چین
SIAL China 2019
2019/05/14 - 2019/05/16فرم ثبت نامفرم بازدید
18نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی شانگهای چین
CMEF Spring 2019 - The 81st China International Medical Equipment Fair
2019/05/14 - 2019/05/17فرم ثبت نامفرم بازدید
19نمایشگاه بین المللی محصولات ورزشی شانگهای چین
China Sport Show 2019 - The 37th China International Sporting Goods Show 2019
2019/05/23 - 2019/05/26فرم ثبت نامفرم بازدید
20نمایشگاه بین المللی آشپزخانه و حمام شانگهای چین
KBC 2019 - The 24th Kitchen & Bath China 2019
2019/05/27 - 2019/05/30فرم ثبت نامفرم بازدید
21نمایشگاه بین المللی صادرات و واردات مواد غذایی و سبزیجات شانگهای چین
FBIE CHINA 2019 - The 13th Shanghai International Import and Export Food & Beverage Exhibition 2019
2019/05/29 - 2019/05/31فرم ثبت نامفرم بازدید
22نمایشگاه بین المللی آب شانگهای چین
Aquatech China 2019
2019/06/03 - 2019/06/05فرم ثبت نامفرم بازدید
23ICSE China 20192019/06/18 - 2019/06/20فرم ثبت نامفرم بازدید
24P-MEC China 20192019/06/18 - 2019/06/20فرم ثبت نامفرم بازدید
25CPhI China 20192019/06/18 - 2019/06/20فرم ثبت نامفرم بازدید
26InnoPack China 20192019/06/18 - 2019/06/20فرم ثبت نامفرم بازدید
27نمایشگاه بین المللی نشاسته و مشتقات نشاسته شانگهای چین
Starch Exhibition 2019 - The 14th China International Starch and Starch Derivatives Exhibition
2019/06/19 - 2019/06/21فرم ثبت نامفرم بازدید
28نمایشگاه بین المللی پردازش بسته بندی شانگهای چین
ProPak China 2019 - The 25th International Processing & Packaging Exhibition
2019/06/19 - 2019/06/21فرم ثبت نامفرم بازدید
29نمایشگاه بین المللی محصولات بهداشت و درمان شانگهای چین
HNC Expo 2019 - Healthplex & Nutraceutical Products China 2019
2019/06/19 - 2019/06/21فرم ثبت نامفرم بازدید
30نمایشگاه بین المللی مواد غذایی و مواد بهداشتی شانگهای چین
Hi & Fi Asia-China 2019 - Health ingredients (Hi) & Food ingredients (Fi) Asia-China
2019/06/19 - 2019/06/21فرم ثبت نامفرم بازدید
31نمایشگاه بین المللی آلومینیوم شانگهای چین
ALUMINIUM CHINA 2019
2019/07/10 - 2019/07/12فرم ثبت نامفرم بازدید
32Lightweight Asia 20192019/07/10 - 2019/07/12فرم ثبت نامفرم بازدید
33نمایشگاه بین المللی دستگاه های پزشکی شانگهای چین
C-Medical Fair/CMEH 2019 - The 25th China (Shanghai) International Medical Devices Exhibition 2019
2019/07/11 - 2019/07/13فرم ثبت نامفرم بازدید
34نمایشگاه بین المللی محصولات کودکان و نوزدان شانگهای چین
CBME China 2019 - The 19th Shanghai Children Baby Maternity Products Expo
2019/07/24 - 2019/07/26فرم ثبت نامفرم بازدید
35نمایشگاه بین المللی مد کودک شانگهای چین
Cool Kids Fashion Shanghai 2019
2019/07/24 - 2019/07/26فرم ثبت نامفرم بازدید
36LEC 2019 - Licensing Expo China 20192019/07/24 - 2019/07/26فرم ثبت نامفرم بازدید
37نمایشگاه بین المللی تغذیه و صنایع بهداشتی شانگهای چین
CIHIE 2019 - The 26th China (Shanghai) International Nutrition and Health Industry Expo
2019/08/28 - 2019/08/30فرم ثبت نامفرم بازدید
38نمایشگاه بین المللی صنعت مواد غذایی سبز و ارگانیک شانگهای چین
Shibowei Organic Expo 2019 - The 23rd China (Shanghai) International Organic & Green Food Industry Expo
2019/08/28 - 2019/08/30فرم ثبت نامفرم بازدید
39نمایشگاه بین المللی چرم شانگهای چین
ACLE 2019 - All China Leather Exhibition 2019
2019/09/03 - 2019/09/05فرم ثبت نامفرم بازدید
40نمایشگاه بین المللی مبلمان خانگی شانگهای چین
CIFF 2019 - The 44th China International Furniture Fair (Shanghai) - Home Furniture
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
41نمایشگاه بین المللی اوقات فراغت شانگهای چین
CIFF 2019 - The 44th China International Furniture Fair (Shanghai) - Outdoor & Leisure
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
42نمایشگاه بین المللی دکور و نساجی شانگهای چین
CIFF 2019 - The 44th China International Furniture Fair (Shanghai) - Homedecor + Textile
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
43نمایشگاه بین المللی ماشین آلات مبلمان و مواد اولیه شانگهای چین
CIFF 2019 - China International Furniture Machinery & Furniture Raw Materials Fair (Shanghai) 2019
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
44نمایشگاه بین المللی مبلمان شانگهای چین
CIFF 2019 - The 44th China International Furniture Fair (Shanghai) 2019
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
45نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری شانگهای چین
CIFF 2019 - The 44th China International Furniture Fair (Shanghai) - Office Furniture
2019/09/10 - 2019/09/13فرم ثبت نامفرم بازدید
46نمایشگاه بین المللی علامت های دیجیتالی شانگهای چین
Digital Signage 2019 - Shanghai
2019/09/18 - 2019/09/20فرم ثبت نامفرم بازدید
47Sign China 2019 - Shanghai2019/09/18 - 2019/09/20فرم ثبت نامفرم بازدید
48نمایشگاه بین المللی ال ای دی شانگهای چین
LED CHINA 2019 (Shanghai) - The 16th LED CHINA
2019/09/18 - 2019/09/20فرم ثبت نامفرم بازدید
49نمایشگاه بین المللی الکترونیک شانگهای
CEF Shanghai 2019 - The 94th China Electronics Fair
2019/10/30 - 2019/11/01فرم ثبت نامفرم بازدید
50نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای چین
CIIE 2019 - China International Import Expo 2019
2019/11/05 - 2019/11/10فرم ثبت نامفرم بازدید
51نمایشگاه بین المللی فناوری و تجهیزات هوافضا شانگهای چین
AIREXPO SHANGHAI 2019 - The 7th Shanghai International Aerospace Technology and Equipment Exhibition
2019/11/14 - 2019/11/16فرم ثبت نامفرم بازدید
52نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی شانگهای چین
ShanghaiTex 2019 - The 18th International Exhibition on Textile Industry
2019/11/25 - 2019/11/28فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه شانگهای چین

تقویم نمایشگاه شانگهای 2018 – چین

زمان بندی نمایشگاه شانگهای – چین

تقویم نمایشگاه شانگهای 2018-2019

ردیفنام نمایشگاهمکانتاریخثبت نام برای شرکت در نمایشگاه ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه
1نمایشگاه جشن عروسی چین(محصولات زیبایی ،لباس مخصوص مراسم عروسی و لباس شب،چیدمان وسایل و دکوراسیون،وسایل تزیینی و ...نمایشگاه جهانی شانگهای ومرکز مجمع16.01-19.0.1 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
2میلان یونیکا سینت-بروزترین و مدرنترین نمایشگاه پارچه ایتالیامرکز تجاری و نمایشگاه ملی06.02-08.02 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
3کافیکس شانگهای -نمایشگاه بین المللی چای ،قهوه و انواع نو شیدنی ها در شانگهای چیننمایشگاه جهانی اکسپو شانگهای و مرکز مجمعمارس 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
4نمایشگاه سر گرمی چین و شانگهایمارس 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
5تولیدات انحصاری اسیا ،پرینت سه بعدی و فناور ی پیشرفت اکسپو,و شوی tctو شخصی کردن مو ضوع به تنهایی در خدمت پرینت سه بعدی و ساخت و تولیدات اضافه برای هر سطح از تقاضا و متقاضی در امده است.شانگهای مرکز جدید بین المللی اکسپو01.03-03.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
6نمایشگاه بین المللی لنز و عینک چین (شانگهای)-نمایشگاه بین المللی عینک-siofمرکز همایش و نمایشگاه نمایشگاه جهانی شانگهای05.03-08.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
7نمایشگاه کک-همایش و نمایشگاه بین المللی مواد شیمیایی و محصولاتکشاورزی مرکز جدید نمایشگاه بین المللی شانگهای07.03-09.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
8نمایشگاه اف،نمایشگاه بین المللی مداد شیمیایی مخصوص کشاودزی از جمله کود و تجهیزات ابیاری در جینمرکز جدید نمایشگاه بین المللی شانگهای07.03-09.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
9نمایشگاه IRRI-نمایشگاه بین المللی تجاری تجهیزات ابیاری در چینمرکز جدید نمایشگاه بین المللی شانگهای07.03-09.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
10نمایشگاه جهانی تجاری بذر در جینمرکز جدید نمایشگاه بین المللی شانگهای07.03-09.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
11دکوراسیون و ساخت-نمایشگاه بین المللی متریال هل ی ساخت و ساخت دکوراسیون چینمرکز جدید نمایشگاهی شانگهای09.03-12.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
12نمایشگاه اسپین اکسپو شانگهای -پیشنهادات خلاق برای انواع الیاف- کاموا ها وانواع بافت ها و پارجه های پشمیمرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای13.03-15.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
13نمایشگاه بین المللی مد و لباس و وسایل تزیینی اعم از رو مبلی رو تختی وسایل تزیینی خانه و ...مرکز همایش و نمایش بین المللی14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
14وسایل برقیی چین-نمایشگاه بین المللی تجاری برای تولیدات قطعات وفناوری فوتون با pcımچین . نمایشگاه تجاری برای وسایل تکنولو ژیکیمرکز جدیدبین المللی شانگهای14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
15اف.پی.دی چین -نمایشگاه تجاری مانیتور های تخت.تجهیزاات و متریال های ساخت و اپلیکیشن هانمایشگاه بین المللی و مرکز جدید شانگهتی14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
16منسوجات مخصوص منازل اینتر تکستایل گوانژو ،چین-نمایشگاه بین المللی منسوجات مخصوص منازل و وسایل تزیینی و نیز برای الیاف پشمی و لوازم تزیینینمایشگاه بین المللی و مرکز همایش14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
17الیاف پشمی اینتر تکستایل شانگهای -نمایشگاه بین المللی تجاری برای الیاف پشمی و لوازم زینتینمایشگاه بین المللی و مرکز همایش 14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
18منسوجات مخصوص منازل،اینتر تکستایل شانگهای-نمایشگاه تجاری بین المللی جین برای لوازم زینتی و منسوجات خانگینمایشگاه بین المللی و مرکز همایش 14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
19شانگهای ıwf-نمایشگاه بین المللی سلامت و فیتنس در شانگهای .ıwfمکانهای نمایشگاهی و تبلیغاتی شانگهای و وسایل ورزشی مخصوص منازل ،وسایل ورزشی مخصوص سالخوردگان و ناتوانان جسمی ،تجهیزات باشگاهی،کفش های اسپورت و انواع مکمل های غذایی و اموزش فیتنس و محصولات سلامتی مرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای14.03 16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
20لیزرهای فوتونی چین،بزرگترین نمایشگاه تجاری فوتون ها در اسیامرکز بین المللی نمایشگاهی جدید شانگهای14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
21نمایشگاه تجاری تجهیزات الکترونیکی و تکنولوژیکی چین،نمایشگاه تجاری بین المللی برای بروزترین محصولات الکترونیکیمرکز بین المللی نمایشگاهی جدید شانگهای14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
22سمیکون چین-نمایشگاهبین المللی و کنفرانس در ارتباط با تجهیزات نیمه رساناو نیز متریال های استفاده شده و خدماتمرکز بین المللی نمایشگاهی جدید شانگهای14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
23نمایشگاه بهاره ی الیاف-نمایشگاه تجاری بین المللی الیاف و منسوجات در چینمرکز همایش و نمایشگاه ملی14.03-16.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
24نمایشگاه طراحی شانگهای-نمایشگاه بین المللی طراحی ،مرکز نمایشگاهی شانگهای14.03-17.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
25کفپوش چین-نمایشگاه بین المللی تجاری کفپوش با استفاده از ماشین الات پیشرفته در اسیا ،اقیانوسیه و چین domotexاسیا و کفپوش چینمرکز نمایشگاهی جدید شانگهای20.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
26اسیا DOMOTEX/کفپوش چین-اسیا و اقیانوسیه -اسیا DOMOTEX/و نمایشگاه کفپوش چین که شامل پارکت سرامیک ،کفپوش های چوبی ،موکت ،کف پوش های سنگی و WPC و غیره می باشد.مرکر نمایشگاهی جدید شانگهای20.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
27ترنسفورماتوراسیا نمایشگاه انواع کشتی های ترابری ،نظامی و کنفرانس های در رابطه با ان-ترانسفورماتور اسیا این امکان را فراهم می کند که فناوری های جدید را مشاهده کنید و با در نظر گرفتن و استفاده از فناوری ها و محصولات جدیدبا هم ردیف های خود وارد ارتباط شده و در مورد اینده این صنعت بحث و تبادل نظر کرده و برای همکاری های اینده برنامه ریزی کنید.مرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای20.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
28چین IT and cm -سفر ها و همایش های انگیزشی ،جلسات فناوری اطلاعات وسی. ام،هدف چین ارتقای خود به عنوان مقصد mıceو نیز تنها منبع برای بازدید کنندگان mıce می باشد.همایش شانگهای و مرکز نمایشگاهی منابع بین المللی -CECIS20.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
29اسیاr+t-نمایشگاه تجاری بین المللی برای انواع درب و پنجره های کرکره ای و همچنین مقاوم در برابر افتابمرکز جدید نمایشگاه بین الملل شانگهای20.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
30نمایشگاه تجاری بین المللی سازه و ساختمان،ıbctfمرکز همایش و نمایشگاه ملی21.03-23.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
31نمایشگاه بین المللی املاک لوکس و مهاجرتی- شانگهای.نمایشگاه ılepیک سری از همایش ها و نمایشگاه های بین المللی می باشد که مختص مهاجرت و بخش خصوصی مشاوره مالیاتی می باشد.-22.03-22.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
32نمایشگاه خرید جوراب چین -chpe-جراب های زنانه ساق بلند،انواع جورابها و دستگاه های بافت جوراب،مواد و الیاف مخصوص تولید جورابمرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای26.03-28.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
33نمایشکاه بین المللی انواع اسیاب هاب بادی وعایق بندب و نمایشکاه تجهیزتت الکترونیکی.cwıeme shsnghaıمرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای 26.03-28.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
34نمایشگاه کلاه ،شال و روسری،دستکش و از این قبیل اقلام-shg expo-shanghaiمرکز همایش و نمایشگاه جهانی شانگهای26.03-28.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
35نمایشگاه مواد غذایی و اغذیه شانگهای ،نمایشگاه بین المللی اغذیه برای معرفی اداب و سنن مهمان نوازی. این نمایشگاه تنها یک شعبه خرید دارد که عرضه کننده ی محصولات وارداتی و مواد غذایی است که به هتل ها ،رستوران ها و بار ها ،کافه ها و کلوپ ها و نیز بیمارستان ها فرستاده می شود.مرکز نمایشگاهی بین المللی جدید شانگهای 26.03-29.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
36نمایشگاه حرفه ای غذا و این نمایشگاه تنها یک شعبه خرید دارد که شامل یک نمایشگاه حرفه ای است که مخصوص هتل ها ،رستوران ها ،بارها،کافه ها،کلوپ ها و سایر فروشگاه های مخصوص عرضه مواد غذایی و اشامیدنی ترتیب داده شده است.مرکز نمایشگاهی بین المللی جدید شانگهای 26.03-29.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
37نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات بیمارستانی در چین،hotelex+desıgn &decoمرکز نمایشگاهی بین المللی جدید شانگهای 26.03-29.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
38نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ملزومات بیمارستانی -hotelex shanghaıمرکز نمایشگاهی بین المللی جدید شانگهای 26.03-29.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
39نمایشگاه حرفه ای روکش کشیدن ،ورقه ورقه کردن ،چاپ و برش کانور تک چینمرکز همایش ونمایشگاه بین المللی28.03- 31.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
40نمایشگاه صفحات نمایش(مانیتور)با کیفیت hd-و نمایشگاه کالاهای با نشان دیجیتالی- نمایشگاه شانگهایمرکز همایش و نمایشگاه بین المللی 28.03-31.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
41نمایشگاه بین المللی فناوری تبلیغات،و تجهیزات -شانگهایمرکز همایش و نمایشگاه بین المللی 28.03-31.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
42نمایشگاه بین المللی انواع تجهیزات روشنایی-بازار بین المللی و نمایشگاه فناوری صنعتی چینمرکز نمایشگاهی جدید شانگهای28.03-31.03 2018فرم ثبت نامفرم بازدید
43نمایشگاه و همایش در رابطه با صنعت تجارت و دادو ستد و سلف سرویس-شوی دادو ستد و کیوسک یکی از بزذگترین شوهای تجاری اسیاست که به صنعت دادو ستد و سلف سرویس اختصاص داده شده.chına vendıng show -cvs-kioskمرکز نمایشگاه جدید شانگهای July 5, 1900فرم ثبت نامفرم بازدید
44تور نمایشگاهعی تحصیلی در چین cıeet sahnghaıسالن نمایشگاه اسیای شرقی -شانگهایAprıl2018فرم ثبت نامفرم بازدید
تقویم نمایشگاه شانگهای 2018-2019

شرکت نمایشگاه سازان با بیش از 14 سال سابقه در امر برگزاری نمایشگاه بین المللی ، همایش ، طراحی و غرفه سازی آماده ارائه مشاوره و همکاری با شما عزیزان می باشد.جهت ثبت نام در نمایشگاه بین المللی و غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در تبریز ، غرفه سازی در اصفهان ، غرفه سازی در شیراز ، غرفه سازی در مشهد و غرفه سازی در کیش با ما تماس بگیرید.

۲۳ مهر ۱۴۰۰
عضویت در خبرنامه ایمیلی