نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

۸ تیر ۱۴۰۰ (2021/06/29)
۱۱ تیر ۱۴۰۰ (2021/07/02)
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

به گزارش پایگاه خبری نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران از تاریخ 8 الی 11 تیر 1400 در نمایشگاه بین المللی تهران انجام خواهد شد.

ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

فرم غرفه سازی و استعلام قیمت غرفه برای نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته تهران

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی