نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/04/24)
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ (2023/04/27)
نمایشگاه بین المللی مسکو

نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز مسکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو از 4 الی 7 اردیبهشت 1402 در نمایشگاه بین المللی مسکو انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو

ثبت نام جهت ارائه محصول در  نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز روسیه مسکو

 

 

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی