نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی

۲۱ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/13)
۲۳ مهر ۱۳۹۷ (2018/10/15)
نمایشگاه بین المللی دهلی نو

نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی از 19 الی 21 مهر 1397 در نمایشگاه بین المللی دهلی نو انجام شد.

بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی

شرکت در نمایشگاه بین المللی فناوری برق ساختمان دهلی و ارائه محصولات خود در نمایشگاه

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی