نمایشگاه بین المللی قایق دبی امارات

نمایشگاه بین المللی قایق دبی امارات

نمایشگاه بین المللی قایق دبی امارات

۱۹ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/09)
۲۳ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/13)
نمایشگاه بین المللی دبی

نمایشگاه بین المللی قایق دبی امارات

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان، برگزاری نمایشگاه بین المللی قایق دبی از تاریخ 19 الی 23 اسفند 1400 در نمایشگاه بین المللی دبی انجام خواهد شد.

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی قایق دبی

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی قایق دبی

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی