4
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز آذربایجان باکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز آذربایجان باکو

۱۱ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/01)
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ (2023/06/03)
نمایشگاه بین المللی باکو
دسترسی موضوعی
اخبار نمایشگاه باکو
نفت و گاز-صنایع پتروشیمی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز آذربایجان باکو

برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو از 11 الی 13 خرداد 1402 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی