نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

۱۱ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/01)
۱۳ خرداد ۱۴۰۰ (2021/06/03)
نمایشگاه بین المللی باکو

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو از 11 الی 13 خرداد 1400 در نمایشگاه بین المللی باکو انجام خواهد شد.

فرم تور بازدید از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز باکو

نقشه محل برگزاری

               
عضویت در خبرنامه ایمیلی