نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۳ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/03)
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ (2021/03/06)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 19:00
664 غرفه و شرکت
24 کشور
70909 نفر
109 کشور

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 13 الی 16 اسفند 1399 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

جهت بازدید (تهیه بلیط نمایشگاه) نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) اینجا کلیک کنید

بازدید از نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی