نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

۱۲ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/03)
۱۵ آبان ۱۴۰۰ (2021/11/06)
نمایشگاه بین المللی استانبول - Tuyap Fair Center
10:00 الی 19:00
664 غرفه و شرکت
24 کشور
70909 نفر
109 کشور

نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center)

به گزارش پایگاه خبری شرکت نمایشگاه سازان ، برگزاری نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (Tuyap Fair Center) از 12 الی 15 آبان 1400 در نمایشگاه بین المللی استانبول انجام خواهد شد.

تور نمایشگاهی تجهیزات پنجره ترکیه، استانبول

ثبت نام برای بازدید از نمایشگاه بین المللی تجهیزات پنجره ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

ثبت نام جهت ارائه محصول در نمایشگاه بین المللی پنجره ترکیه، استانبول (CNR Fair Center)

نقشه محل برگزاری

عضویت در خبرنامه ایمیلی