سطرنمایشگاهشروعپایانخدمات
1

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو ( اتومکانیکا ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/07/10

1402/07/12

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

2

نمایشگاه بین المللی دام و طیور امارات متحده عربی- دبی

1402/07/17

1402/07/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

3

نمایشگاه بین المللی املاک و مستغلات ( IPS ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/07/17

1402/07/19

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

4

نمایشگاه بین المللی لوازم الکترونیک و دیجیتال ( GITEX Global ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/07/24

1402/07/28

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و بهداشتی ( Beautyworld ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/08/08

1402/08/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی تجهیزات آموزشی ( GESS ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/08/08

1402/08/10

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

7

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس پزشکی خانواده ( IFM ) امارات متحده عربی- دبی...

1402/08/09

1402/08/11

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی مواد غذایی (گلفود) امارات متحده عربی- دبی...

1402/08/16

1402/08/18

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی انرژی امارات متحده عربی- دبی

1402/08/24

1402/08/26

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

10

نمایشگاه بین المللی نوشت افزار و اسباب بازی امارات متحده عربی- دبی...

1402/08/30

1402/09/02

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی هدایا و سبک زندگی خاورمیانه ( Gifts & Lifestyle ) دبی امارات متحده
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1402/08/30الی1402/09/02

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی هتل امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/03/03الی1403/03/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/03/03الی1403/03/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی تجارت الکترونیکی امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/03/03الی1403/03/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال ارتباطات ( CABSAT ) امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/02/27الی1403/02/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی گردشگری و‌ صنعت توریسم امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/02/12الی1403/02/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی پارچه و پوشاک ( IATF ) امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت ریسندگی و بافندگی

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/02/12الی1403/02/14

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی آموزش و پرورش ( GETEX ) امارت متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت آموزش و پرورش

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1403/02/07الی1403/02/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی اسب عرب ( DIHF ) امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت دام وطیور

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1402/12/27الی1402/12/29

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی شهر بازی، سرگرمی و اوقات فراغت ( deal ) امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت بازی و سرگرمی

نمایشگاه بین المللی دبی

1402/12/24الی1402/12/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی فناوری اطلاعات ( GISEC ) امارات متحده عربی – دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت فناوری و تکنولوژی

نمایشگاه بین المللی دبینمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1402/12/24الی1402/12/26

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کمک های بشر دوستانه ( DIHAD ) امارات متحده عربی- دبی
تور نمایشگاهی
غرفه
رزرو غرفه

نمایشگاه بین المللی صنعت مارکتینگ

نمایشگاه بین المللی دبی - Dubai World Trade Centre

1402/12/23الی1402/12/25

مشاهده جزئیات

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4