نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرمنمایشگاه بین المللی ماشین آلات کیف و کفش وچرمنمایشگاه بین المللی نمایشگاه کیف و کفش

تقویم نمایشگاه بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های بین المللی نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم در سال 1403 - 1404

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، صنایع و محصولات پوست و چرم تبریز

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/05/10   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمايشگاه بین المللي ملزومات چرم، کیف و کفش و ماشین آلات مربوطه ايران تبريز

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/05/10   الی   1403/05/13

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه کیف و کفش

نمایشگاه بین المللی کفش هند دهلی نو (Footwear)

مرکز نمایشگاهی Pragati Maidan دهلی نو

1403/05/28   الی   1403/05/30

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران - ایران

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/05/29   الی   1403/06/01

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه کیف و کفش

نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، یراق آلات و تجهیزات روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1403/06/06   الی   1403/06/09

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی صنعت چرم چین شانگهای (ACLE)

مرکز نمایشگاهی SNIEC شانگهای

1403/06/13   الی   1403/06/15

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

گوانگژو چین مرکز نمایشگاهی کانتون

1403/06/14   الی   1403/06/16

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی نمایشگاه کیف و کفش

نمایشگاه بین المللی کفش ترکیه استانبول (AYMODE)

نمایشگاه بین المللی استانبول (IFM)

1403/06/14   الی   1403/06/17

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی کیف و کفش و محصولات چرمی روسیه مسکو مرکز نمایشگاهی مسکو

نمایشگاه بین المللی روسیه مسکو

1403/08/01   الی   1403/08/04

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش و چرم

نمایشگاه بین المللی کفش و چرم استانبول ترکیه (AYSAF)

1403/08/24   الی   1403/08/27

مشاهده جزئیات