نمایشگاه بین المللی درب و پنجرهنمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
سطر نمایشگاه شروع پایان خدمات
1

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز ایران

1403/03/02

1403/03/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

2

نمایشگاه بین المللی صنعت شیشه و تجهیزات وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/03/08

1403/03/11

غرفه سازی

3

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته تهران ایران مرکز نمایشگاهی سئول...

1403/03/08

1403/03/11

غرفه سازی

4

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی گوانگژو چین ( CBD ) مرکز نمایشگاهی کانتون...

1403/04/18

1403/04/21

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

5

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تکنولوژی ساختمان مسکو

1403/08/02

1403/08/05

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

6

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره، ماشین آلات و صنایع وابسته مشهد ایران...

1403/08/04

1403/08/07

غرفه سازی

7

نمایشگاه بین المللی پنجره (eurasia window) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/08/26

1403/08/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

8

نمایشگاه بین المللی درب (eurasia door) ترکیه استانبول مرکز نمایشگاهی تویاپ...

1403/08/26

1403/08/29

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

9

نمایشگاه بین المللی صنعت و مصالح ساختمان اهواز ایران

1403/09/02

1403/09/05

غرفه سازی

10

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره ( Zak Doors & Windows ) بمبئی هند مرکز نمایشگاهی nesco...

1403/09/03

1403/09/06

رزرو غرفه

غرفه سازی

تور نمایشگاهی

نمایشگاه بین المللی آسانسور و پله برقی

نمایشگاه بین المللی تبریز

1403/03/02الی1403/03/05

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/03/08الی1403/03/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز نمایشگاهی سئول

1403/03/08الی1403/03/11

مشاهده جزئیات

نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

نمایشگاه بین المللی شیراز

1403/10/19الی1403/10/22

مشاهده جزئیات